การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 6-3-3

0 ความคิดเห็น

ทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 6-3-3 ผสมกับจังจังไคโตชาน

อยากรู้ว่าปุ๋ยอินทรีย์เคมีผสมกับจังจังไคโตชานและน้ำอ่างปลา เอาปุ๋ยอินทรีย์เคมีครึ่งกิโลเทลงในน้ำ คนให้ละลายประมาณห้านาที เทจังจังไคโตซานลงหนึ่งฝา คนให้เข้ากัน นำกล้วยไม้ที่ไม่เคยออกดอกมานานหลายเดือนมาแช่ครึ่งชั่วโมง หนึ่งสัปดาห์ผ่านไปผลออกมาดังนี้
กล้วยไม้กับปุ๋ยอินทรีย์
น้ำที่เหลือเก็บไว้รดต้นไม้รอบๆบ้าน

ปุ๋ยอินทรีย์

0 ความคิดเห็น
ปุ๋ยอินทรีย์ (อังกฤษ: Organic Fertilizer) หรือ ปุ๋ยหมัก (อังกฤษ: Compost) คือ ปุ๋ยที่ได้จากการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุทางชีวเคมีโดยจุลินทรีย์กลุ่มใช้ออกซิเจน (Aerobic Microorganisms) จนเป็นประโยชน์ต่อพืช
ปุ๋ยอินทรีย์ภัณฑ์สูตร4-4-4ปุ๋ยอินทรีย์ที่เหนือกว่าปุ๋ยเคมี คือ ปุ๋ยอินทรีย์มีอินทรีย์วัตถุ มีธาตุอาหารรอง และจุลธาตุที่จำเป็นต่อจุลินทรีย์ดินและพืช ที่ปุ๋ยเคมีไม่มี
ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นปุ๋ยธรรมชาติ ที่ผลิตจากการบ่มหมักสารอินทรีย์ ที่ได้จากมูลวัว มูลไก่ ซากต้นไม้ ใบไม้ มูลค้างคาว กรดอะมิโนตามธรรมชาติ และโดโลไมท์ โดยปุ๋ยอินทรีย์ที่ดี จะต้องประกอบด้วยแร่ธาตุครบทั้ง 13 ชนิดที่พืชต้องการ ดังนี้
แร่ธาตุหลัก ซึ่งพืชต้องการในปริมาณสูงมาก ประกอบด้วย
 • ไนโตรเจน (N)
 • ฟอสฟอรัส (P)
 • โพแทสเซียม (K)หรือ N-P-K นั่นเอง
แร่ธาตุรอง ซึ่งพืชต้องการในปริมาณน้อย ประกอบด้วย
 • แคลเซียม (C)
 • แมกนีเซียม (Mg)
 • กำมะถัน (S)
แร่ธาตุเสริม ซึ่งพืชต้องการในปริมาณที่น้อยมาก (แต่ขาดไม่ได้) ประกอบด้วย
 • เหล็ก (Fe)
 • แมงกานีส (Mn)
 • โบรอน (B)
 • โมลิบดินัม (Mo)
 • ทองแดง (Cu)
 • สังกะสี (Zn)
 • คลอรีน (Cl)
ปุ๋ยอินทรีย์ มีลักษณะทางกายภาพได้หลายแบบ เช่น ปุ๋ยเม็ด ปุ๋ยผง และปุ๋ยน้ำ แต่ที่นิยมจำหน่ายในท้องตลาดส่วนใหญ่เป็นปุ๋ยเม็ด เนื่องจากสะดวกกับเกษตรกรในการนำไปใช้ ทั้งจากการหว่านด้วยมือ หรือใช้กับเครื่องพ่นเม็ดปุ๋ย
ข้อเด่นของปุ๋ยอินทรีย์ที่เหนือกว่าปุ๋ยเคมี คือ ปุ๋ยอินทรีย์มีอินทรีย์วัตถุ มีธาตุอาหารรอง และจุลธาตุที่จำเป็นต่อจุลินทรีย์ดินและพืช ที่ปุ๋ยเคมีไม่มี นอกจากนี้ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ยังทำให้ดินมีสภาพเป็นกลาง ในขณะที่การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างยาวนานจะทำให้ดินมีสภาพเป็นกรดซึ่งมีผลทำให้มีการละลายแร่ธาตุที่ไม่พีงประสงค์ออกมาให้แก่รากพืช เช่น อะลูมิเนียม ทำให้พืชมีลักษณะแคระแกร็นและเป็นโรคง่าย ปุ๋ยอินทรีย์ยังเพิ่มจำนวนจุลอินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ และสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ ทำให้ดินมีโครงสร้างโปร่ง ร่วนซุย อ่อนนุ่มอุ่มน้ำ
มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2551 กำหนดว่า ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้และจะจำหน่ายต้องมีอินทรีย์วัตถุมากกว่าร้อยละ 20 มีค่าการนำไฟฟ้าน้อยกว่า 10 เดซิซีเมนส์ต่อเมตร มีค่าไนโตรเจนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 มีค่าฟอสฟอรัส (P2O5) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 มีค่าโพแทสเซียม (K2O) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ปุ่ยอินทรีย์ มีชนิดต่างต่าง เช่น 1.ปุ๋ยหมัก2.ปุ๋ยคอก3.ปุ๋ยพืชสด4.ปุ๋ยชีวภาพ
ปุ๋ยอินทรีย์ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB